קבוצת יום ה

iritהקבוצה נפגשת פעם בשבועיים בבוקר בין השעות 8.30 – 10.30.
נא לפנות למנהלת הקבוצה לקבלת פרטים על המפגש הבא ותיאום הגעה.

מנהלת: עירית גיל

טלפון: 050-8800668

מייל: iritgil522@gmail.com

 

 

Showing 15 results