הרמת כוסית

אירוע פתיחת השנה בנוכחות ראש העיר לציון 15 שנת פעילות של ניב בעיר מודיעין