בוקר אורחות

בוקר אורחות הינה אירוע שנתי של ניב. זאת אפשרות מצויינת להכיר פיעלות שלנו !