הסכם חברות

ניב הינה עמותה השמה לה למטרה לסייע לבעלות עסקים במודיעין והסביבה בפיתוח ובהצמחת העסק
ע"י הרחבת הקשרים העסקיים והעמקת הידע העסקי.

תקנון נ.י.ב- נשים יוזמות בעסקים 2017-2018
תקנון ניב הינו כפוף לתקנון מצוי - עמותה. לחץ כאן לקריאה

הסכם חברות:

1. החברות בנ.י.ב כוללת

 1. חברות באחת הקבוצות
 2. אפשרות להתארח בקבוצות האחרות של נ.י.ב
 3. פרסום באתר האינטרנט של העמותה ובדף ה Facebook  של ניב
 4. השתתפות באירועים ובמפגשים מיוחדים שהעמותה מארגנת במהלך שנת הפעילות

2. חברות בקבוצה:

 1. בכל קבוצה חברות בעלות עסקים עצמאיות הרשומות ברשויות המס ומחזיקות בתעודות ובאישורים הנדרשים.
 2. על כל חברה להתחייב לקבלת הסכם חברות בעמותה ולחתום עליו.
 3. כל חברה רשאית להציג (60 שניות ו- 10 דקות) תחום מקצועי אחד, גם אם עוסקת במספר תחומים. החברה רשאית להציג תחומיה האחרים ב- 1X1, בפייסבוק ובמייל.
 4. חברה המבקשת לשנות את הגדרת תחום עיסוקה, חייבת להגיש בקשה בכתב למנהלת הקבוצה ולקבל את אישורה.
 5. מכל תחום תהיה חברה אחת בלבד. במקרה שבו שתי שותפות מנהלות עסק אחד, יתאפשר להן להירשם כעסק אחד, והן תוכלנה להציג את העסק שלהן לסירוגין באותה קבוצת אם. גובה דמי החברות לשתי החברות- 150%.
 6. החברות בקבוצה מותנית במילוי טופס חברות ובתשלום דמי החברות השנתיים לעמותה וחתימה על הסכם חברות זה.
 7. במידה ויש חברת קבוצה וותיקה המתנגדת להצטרפותה של חברה חדשה מחמת טענה לקרבה או תחרות בין העיסוקים, תפנה את התנגדותה המנומקת בכתב למנהלת הקבוצה. ומנהלת הקבוצה ביחד עם המנכל"יות יקבלו החלטה סופית.
 8. חברה תוכל לבקר בקבוצות אחרות ללא הגבלה. במקרה שיש בקבוצה המארחת בעלת מקצוע מקביל/דומה, עד ארבע פעמים בשנה.

3. תשלום

 1. התשלום לניב כולל את כל הפעילויות המתקיימות בו, למשך 12 חודשים מיום הצטרפות החברה.
 2. יש להסדיר את התשלום עם ההצטרפות לעמותה. ניתן לשלם עד 6 תשלומים שווים ועוקבים כל תשלום יהיה ל1- או ל-15 לחודש.
 3. חברה שהחברות שלה הסתיימה, דינה כדין אורחת עד שתסדיר את תשלום דמי החברות. יכולה להתארח עד שבע פעמים בכל הקבוצות, ועד פעמיים בכל קבוצה, ומקומה לא ישמר (כובע).

4. היעדרויות:

 1. על כל חברה להגיע לכל המפגשים, יש, להודיע על היעדרות למנהלת הקבוצה, ניתן להזמין אורחת, בעלת עסק עצמאית שתחליף את החברה הנעדרת, והעדרות זו לא תחשב לחיסור.
 2. העמותה רשאית להפסיק חברות בגין היעדרויות של שני מפגשים ברבעון ו/או אי מחויבות לקבוצה. יציאה או איחור של רבע שעה או יותר דינן כדין העדרות על כל המשתמע מכך.
 3. חברה שנאלצת להעדר ממפגשים מסיבה אישית תוכל לעשות זאת לתקופה של עד חודש, ובחופשת לידה- עד שלושה חודשים, עם הודעה מראש למנכ"ליות. בתקופה זו מקומה יישמר ולא תוכל להצטרף חברה מאותו תחום עיסוק.
 4. לא יהיו החזרים כספיים בגין אותה תקופה. בחופשת לידה, תתקיים הקפאת חברות.
 5. חברה שנעדרה מפאת מחלה 3 חודשים ומעלה, תהייה זכאית , בהצגת אישור רופא בלבד, להקפיא את חברותה למשך אותה תקופת היעדרות (לא יהיו החזרים כספיים).

5. הפסקת חברות:

 1. חברה המעוניינת להפסיק את פעילותה בנ.י.ב תעשה זאת בהודעה בכתב בלבד, חודש מראש, למנהלת הקבוצה ולמנהלת הכספים הראשית.
 2. חברה המפסיקה את חברותה תקבל החזר כספי באופן היחסי לתקופת השתתפותה למעט דמי רישום על סך 250 ₪ .
 3. לאחר 9 חודשי חברות, לא יהיו החזרים כספיים, החברה תוכל להמשיך וליהנות מהאירועים השונים עד לתום תקופת חברותה.

6. אורחות:

 1. ביקור בקבוצות יתואם עם מנהלת הקבוצה תוך מתן פרטי עסוק ואמצעי קשר.
 2. אורחת מוזמנת להגיע לביקורים עד שבע פעמים בכל הקבוצות ועד פעמיים בכל קבוצה, בתשלום נפרד לכל מפגש, לפי הסכום שנקבע ע"י העמותה. לאחר ביקורים אלה עליה להחליט אם היא מצטרפת לעמותה ולאיזה קבוצה.
 3. במקרה בו הוגשו שתי בקשות לחברות של בעלות אותו עיסוק - תינתן עדיפות לפונה ראשונה.
 4. במקרה בו התקבלו הבקשות באותו זמן- תוכרע הקבלה לקבוצה ע"י הגרלה.
 5. במידה והקבוצה מלאה (25 חברות בקבוצה) תיפתח רשימת המתנה. הקבלה לקבוצה תהיה לפי סדר הרישום ובהתאם לתנאי הסכם החברות, עם עדיפות לחברות נ.י.ב.

7. קבלת חומר פרסומי:

נ.י.ב היא פלטפורמה שיווקית לחברות בה ולכן עצם ההשתייכות לקבוצה מהווה אישור לקבלת דברי דואר כתובים ואלקטרונים הקשורים לניב וכן לתחום הפעילות העסקית של חברות העמותה.

8. בעלות תפקידים:

 • ועדת ביקורת: לעמותה 2 חברות וועדת ביקורת, האחראיות על תקינות הפעילות. נבחרות אחת לשנה.

 • חברות וועד: לכל קבוצה תיבחר ח"ו בבחירות דמוקרטיות. הבחירות תתקיימנה בחודש מאי של כל שנה ובאסיפה הכללית תאושר כהונתה. ח"ו תוכל לכהן סה"כ שנתיים (לא חייב ברצף) למעט בהסכמה של הוועד,חברת הוועד, והמכליות להמשך הכהונה. ח"ו תהיה פטורה מתשלום דמי חבר.

 • מנהלת קבוצה: תיבחר ל-עד 3 שנות פעילות (לא חייב ברצף). הבחירות תתקיימנה בחודש מאי כדי שתהיה חפיפה של חודשיים עם המנהלת היוצאת. אין צורך באישור האסיפה. מנהלת קבוצה תהיה פטורה מתשלום דמי חבר ובנוסף תהיה זכאית לשכר, שיעודכן מדי פעם.

 • מנהלת כספים ראשית: איננה מוגבלת במספר שנות כהונתה. פטורה מתשלום דמי חברות ובנוסף תקבל למשכורת חודשית בסכום שיעודכן מדי פעם.

 • מנכ"ליות עמותה: לעמותה 2 מנכ"ליות. מנכ"ליות תכהנה עד 3 שנים ברצף. האסיפה הכללית תאשר כהונתן. מנכ"לית תהיה פטורה מתשלום דמי חברות ובנוסף תקבל למשכורת חודשית בסכום שיעודכן מדי פעם.

שם החברה ____________________        חתימה_______________________      תאריך _____________